Venom

METAL-LINE:ROCK ONLINE: Venom - Live At Hammersmith Odeon 1985

METAL-LINE:ROCK ONLINE: Venom - Live At Hammersmith Odeon 1985

Cronos a spol. naživo z Londýna. A co tenkrát u nás? ...Spartakiáda