Rov

Recenze: ROV – Nihil Novi Sub Sole aneb Prvorozené DEMOnstrum /2024/ Screwtape Records

Recenze: ROV – Nihil Novi Sub Sole aneb Prvorozené DEMOnstrum /2024/ Screwtape Records

Cesta levé ruky…namísto instrumentální ekvilibristiky důraz na primární temnotu, maximum prostoru pro temnou a depresivní atmosféru, pomalý až plíživý surový death metal ohlodaný na kost, to je ROV (synonymum pro hrob).