VLTIMA RATIO FEST - Moonspell, My Dying Bride, Bokrnagar, Wolfheart, Hinayana

Místo: Brno Sono centrum