Texty a překlady

Texty Squealeru, volné překlady

...BUT NO ONE CARES

(3. album Squealeru The Prophecy, AFM Records 1999)

Pain, pain inside my brain
I´m going just insane
When I see this times
Now, it´s getting dark

Greed, greed is ruling the world
A voice that can´t be heard
Wants to save their souls
But no one cares

Chorus:
Yes, I don´t wanna know
Where the good times gonna go
Yes, I don´t wanna know
Where all the tears are gonna flow

The years, the years are blown away
Night instead of day
Nature has to die
It´s a silent cry

Chorus 3x :
Yes, I don´t wanna know
Where the good times gonna go
Yes, I don´t wanna know
Where all the tears are gonna flow

Greed, greed is ruling the world
A voice that can´t be heard
Wants to save their souls
The years are blown away
But no one cares

But no one cares


... ALE VŮBEC NIKOHO TO NEZAJÍMÁ

Bolest, bolest uvnitř mé hlavy
brzy z toho zešílím
když vidím tuto dobu
která se stává tak temnou

Chamtivost, nenasytnost vládne světu
a hlas, který není možno slyšet
chce zachránit jejich duše
...ale vůbec nikoho to nezajímá

Refrén:
Ano - nechci vědět
kam dobré časy odcházejí
Ano - nechci vědět
kam všechny slzy protékají

Roky, roky jsou odváty
Noc namísto dne
To přirozené má zemřít
Je to tichý pláč

Refrén:
Ano - nechci vědět
kam dobré časy odcházejí
Ano - nechci vědět
kam všechny slzy protékají

Chamtivost, nenasytnost vládne světu
a hlas, který není možno slyšet
chce zachránit jejich duše
roky jsou odváty
...ale vůbec nikoho to nezajímá

...nikoho to nezajímáLIVE EVERYDAY

(3. album Squealeru The Prophecy, AFM Records 1999
)

Do you wanna know what is right or wrong?
Do you wanna know if you would be strong?
But I don´t wanna know what is right or wrong
To fight my inner fears `cause I´m strong!

Pre - Chorus:
There´s one thing I want know
When my life is running slow
It cuts like a knife
To feel the signs of life

Do you wanna know who is friend or foe?
Do you wanna know if they want to trick or treat?
But I don´t wanna know who´s friend or foe
And I never wanna know if they want trick or treat!

Pre - Chorus:
There´s one thing I want know
When my life is running slow
It cuts like a knife
To feel the signs of life

Chorus:
Live everyday and take your way
Live everyday no way to stay

Do you wanna know when your time has come?
Do you wanna know if you´ll be alive?
But I don´t wanna know whwn my time has come
To take this little time to be alive!

Pre - Chorus:
There´s one thing I want know
When my life is running slow
It cuts like a knife
To feel the signs of life

Chorus:
Live everyday and take your way
Live everyday no way to stay

No way. No way to stay!

Bridge:
There´s one thing I want know
When my life is running slow
It cuts like a knife
To feel the signs of life

Chorus:
Live everyday and take your way
Live everyday no way to stay

No way. No way to stay!


PROŽIJ KAŽDÝ DEN

Chceš vědět, co je správné a co špatné?
Chceš vědět, zdali bys byl silný?
Ale já nechci vědět, co je správné a co špatné,
bojovat se svými vnitřními obavami, protože jsem silný!

Před-refrén:
Je jedna věc, kterou chci znát
Když můj živost pomalu plyne
Řeže to jako nůž
Cítit znamení života

Chceš vědět, kdo je přítel nebo nepřítel?
Chceš vědět, jestli chtějí podvádět nebo ne?
Ale já nechci vědět, kdo je přítel a kdo ne
a vůbec nechci vědět, zda chtějí podvádět či ne

Před-refrén:
Je jedna věc, kterou chci znát
Když můj živost pomalu plyne
Řeže to jako nůž
Cítit znamení života

Refrén:
Prožij každý den a jdi si svou cestou
Prožij každý den a nezůstávej stát

Chceš vědět, kdy má přijít tvůj čas?
Chceš vědět, zda budeš naživu?
Ale já nechci vědět, kdy přijde můj čas
Chci si užít ten krátký čas, dokud jsem naživu!

Před-refrén:
Je jedna věc, kterou chci znát
Když můj živost pomalu plyne
Řeže to jako nůž
Cítit znamení života

Refrén:
Prožij každý den a jdi si svou cestou
Prožij každý den a nezůstávej stát

Nesmíš, nesmíš zůstat stát!

Spoj.:
Je jedna věc, kterou chci znát
Když můj živost pomalu plyne
Řeže to jako nůž
Cítit znamení života

Před-refrén:
Je jedna věc, kterou chci znát
Když můj živost pomalu plyne
Řeže to jako nůž
Cítit znamení života

Refrén:
Prožij každý den a jdi si svou cestou
Prožij každý den a nezůstávej stát

Není cesta zůstat stát!(volně přeložil Dědek, který bude vděčný, pokud ho upozorníte na případné nedostatky či navrhnete vylepšení)

 

Komentáře

Můžete použít následující HTML tagy a atributy:
<a href="" title=""> <blockquote cite=""> <code> <b> <i> <u>