Rozhovor s kapelou EUTHYMIA nejen o zážitcích z koncertů v našich končinách

Rozhovor s kapelou EUTHYMIA nejen o zážitcích z koncertů v našich končinách

1) Ahoj, METAL-LINE zdraví kapelu EUTHYMIA! Úvodem se prosím našim čtenářům blíže představte, pokud jsem četl pozorně, jste mezinárodní kapela…

Ahoj, zdravíme METAL LINE! Nejprve vám děkujeme, že jste nám dali příležitost k rozhovoru. Jsme italsko/německá progresivně laděná doom kapela. Dali jsme se dokupy v srpnu 2022. Kapelu tvoří Vito Tambasco (zpěv), Edoardo Di Vietri (kytara), Matteo De Marco (kytara, doprovodné vokály a syntezátory), Michael Veneri (kytara), Lhello Marra (baskytara) a Denis Citera (bicí). Všechno to začalo na Rock Castle v České republice, kde jsme hráli pod názvem MEN IN THE BOX, což byl náš předchozí projekt.

2) Pokud byste měli vybrat dvě vaše skladby jako takový reprezentační vzorek, jaké by to byly?

Dvě písně... ehm... řekl bych „Eunoya“, naše úplně první skladba, abychom fanoušky uvedli do konceptu naší kapely a „Angel“, aby se co nejlépe vcítili do našeho zvuku, jak se vyvinul po prvním roce našeho fungování.

3) Před pár dny jste vydali svůj nový singl „Angel“, původně od MASSIVE ATTACK. Jak Vás napadlo předělat zrovna tuhle skladbu?

Cover „Angel“ vznikl během pro kapelu poměrně negativního období, hudba pro nás všechny vždycky byla potěšením a křížem na hřebetě, posedlostí, která tě někdy lapí do spirály a my jsme z ní potřebovali vymanit. Proto přišel nápad udělat „Angel“ v novém kabátě, ale zachovat stejný koncept posedlosti, jaký obsahuje původní verze.

4) Jaké zpětné vazby jste se s „Angel“ dočkali? Byla doufám především pozitivní, nebo se vyskytly i negativní reakce?

Množství shlédnutí na Spotify a YouTube mluví za vše! Posluchači vesměs kladně hodnotí progresivní pojetí „Angel“ s přesahem do doom rockových nálad.

5) Obligátní otázka – bude plnohodnotné album?

Na našem prvním albu se momentálně pracuje, ale nevyjde dříve než na konci roku 2024. Nahrávání   veškerou péči a rádi bychom do něj vložili maximum naší vášně pro muziku, takže načasování bude delší, než bývá obvyklé.

6) Dáváte přednost živému hraní nebo tvorbě ve studiu?

Během naší muzikantské kariéry jsme byli vždy koncertně aktivní, živé hraní máme velmi rádi, ale nepohrdneme ani tím, že trávíme celé dny ve studiu, protože dva z nás jsou i hudební producenti.

7) Minulý rok jste hráli na Rock Castle v Moravském Krumlově. Je to velmi příjemná akce a tak doufám, že jste si festival náležitě užili. Jaké jsou dojmy?

Rock Castle byl počátkem všeho: atmosféra, lidé, pódium, to vše bylo jako dokonalé uspořádání planet, které nám dodalo další impuls! Rock Castle je první velkou akcí, na které jsme vystoupili a nejlepším dnem od chvíle, kdy se z nás stali muzikanti.

8) Jaká je Vaše vize nejbližší budoucnosti?

Budoucnost je jasná! Všem výzvám jsme vždy čelili jako rodina a teď, když máme před sebou jasnou cestu, naše muzika drží pohromadě stejně jako my. Naším současným cílem je upevnit si pozici v Evropě odehráním co možná největšího množství koncertních zastávek turné v příštím roce. Chtěli bychom zavítat i do Lucemburska, Belgie, Řecka a Rumunska. Naším snem zůstává Amerika, kde bychom se chtěli více prosadit.

9) Děkuji za rozhovor. Co byste závěrem vzkázali našim čtenářům?

Ještě jednou díky Vám všem! Doufáme, že si v brzké době zase popovídáme o novinkách z naší strany. Sledujte nás na našich sociálních sítích a pokud nás chcete podpořit, dejte nám lajk, komentujte, sdílejte.

Najdete nás na:

Facebook: https://www.facebook.com/Euthymia.band

Instagram: https://www.instagram.com/euthymia_music/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCt3XimoU_d8XYmd_evyvAAA

SoundCloud: https://soundcloud.com/euthymia_band

Spotify: https://open.spotify.com/artist/14wqeKHtV4jqmZ2H9esJDQ

Official Site: https://www.euthymiaband.com

Anglická verze níže / For English scroll down

Rozhovor vznikl ve spolupráci s: / The interview has been provided in cooperation with:

  1. Hello Euthymia! Welcome to Meta Line! Introduce the band to our audience. Tell us the line-up of Euthymia.

Hey METAL LINE guys! First of all, thank you for giving us the opportunity to be interviewed.We euthymia are an Italian/German Progressive Doom band born in August 2022. The band is composed by Vito Tambasco (singer), Edoardo Di Vietri (guitar), Matteo De Marco (guitar, backing vocals and synthesizers), Michael Veneri (guitar), Lhello Marra (bass) and Denis Citera (drums). It all started on the Rock Castle stage in the Czech Republic where we played under the name of Men in The box, our old project.

  1. If anyone should listen 2 songs from your band, which would you pick?

Two songs... uhm... I would say Eunoya, our first song, to immerse you in the concept of our band and Angel, to best empathize with our Sound developed after our first year of activity.

  1. A few days ago, you released your new single “Angel”. A cover song of the single “Angel” by Massive Attack. How did you come up with this idea?

The song was born from a rather negative period for the band: music has always been a cross and a delight for all of us, an obsession that sometimes traps you in a spiral and we needed to exorcise this unconditional love towards it. Hence came the idea of ​​bringing Massive Attack's Angel in a new guise but maintaining the same concept of obsession discussed in the original song.

  1. Does it get the feedback that you wanted to? Positive or Negative reviews?

The number of visuals on Spotify and YouTube speak for themselves! The listeners strongly appreciated the interpretation of such a famous song in a progressive style with shades of Doom.

  1. Do you prepare a full length album?

Our first album is currently in the works, but it won't be released before the end of 2024. The product requires great attention and we would like to pour all our love for music into it, so the timing will be longer than normal.

  1. Do you prefer to play live or to write songs and spend your time on studio?

In our lives we have always been active on stage, so our favorite activity remains Live Music, but we don't disdain spending entire days in the studio, as two of us are music producers, as well as musicians.

  1. Last year you played on Rock Castle here in Czech Republic. Did you enjoy this festival? What do you keep from this performance?

 

Rock Castle was the beginning of everything: the atmosphere, the people, the stage were the perfect alignment of planets for us to give us an extra push! Rock Castle remains the first big reality we approached and the best day since we became musicians.

  1. What is the vision of your band?

The future is bright! We've always faced everything as a family and now that we're on the right path, our music is coming together like our group. Our current aim is to consolidate our relationship with European stages perhaps by adding as many dates as possible to the 2024 tour and expand our borders to Luxembourg, Belgium, Greece, and Romania. Our dream remains America, where wishes become gold and where our music could be appreciated more.

  1. Thank you Euthymia! You can share anything that you want to!

Thanks again to all of you, guys!

We hope to hear from you in a few years with new stories to tell.

We remind everyone to follow us on our social networks and if you want to support.

us with ratings, likes and shares.

Komentáře

Můžete použít následující HTML tagy a atributy:
<a href="" title=""> <blockquote cite=""> <code> <b> <i> <u>