Rozhovor: Maurizio Dottores (BLACK REUSS) :  "Pro mě je důležité album jako celek, každá skladba sama o sobě jako součást kompletního příběhu".

Rozhovor: Maurizio Dottores (BLACK REUSS) : "Pro mě je důležité album jako celek, každá skladba sama o sobě jako součást kompletního příběhu".

Poslední album “Arrival” lichtenštejnských BLACK REUSS nás mírně řečeno zaujalo, a proto nezůstane jen u recenze. Pozvání k rozhovoru přijal Maurizio Dottores, multiinstrumentalista a ústřední postava BLACK REUSS, který nám (a vám především) toho nemálo prozradil o čerstvém albu a jeho vynikajícím obsahu.

 

Maurizio, gratuluji k vydání tvého posledního alba "Arrival." Můžeš nám pomoci nahlédnout do příběhu alba a rozvést jeho roli v kvadrilogii BLACK REUSS?

Děkuji mnohokrát. “Arrival” je třetí kapitola z celkových čtyř. Podle názvu by se dalo předpokládat, že jde o životní fázi, které člověk dosáhl a je v životě pevně ukotven. Ale tak to není, problémy jsou stále stejné, jen už nenesou takovou váhu jako dřív. Jsem zralejší a naučil se zacházet s démony – to je ten rozdíl.

"Arrival" představuje směs různých hudebních vlivů. Jak jsi přistupovali k procesu psaní skladeb a jaké klíčové prvky, které jsi chtěl ve skladbách mít?

Jelikož mám vlastní studio, které se plně věnuje BLACK REUSS, můžu jednotlivé nápady nahrávat prakticky kdykoliv. Obvykle začínám melodií nebo kytarovým riffem a buduji skladbu kousek po kousku. Nechci vědomě začleňovat ani ne tak prvky, ale nálady. Moje hudba vychází z mého nitra bez nutnosti dělání kompromisů. A protože nemám pořád stejnou náladu, přicházejí podle toho i nejrůznější stylové vlivy.

Koncept obalu "Arrival" je vizuálně zajímavý, řekl bych i pozoruhodný. Co bylo inspirací pro zrovna takovéto pojetí? Obaly předchozích alb jsou svým pojetím velmi podobné.

Koncept alba je o toku života a život sestává ze čtyř fází. BLACK REUSS symbolizuje melancholickou, černou řeku, proto různé barvy a druhy papíru symbolizují vlny na vodní hladině. U „Metamorphosis“ to byl černý papír. Začátek bývá těžký, kamenitý a hrbolatý – proto černá barva. „Journey“ vévodila bílá, protože cesta je pozitivní. A dále „Arrival“ se leskne barvami, protože je to, abych tak řekl, vrcholný okamžik v toku života. Všechny čtyři obaly jsou součástí konceptu, a protože vypadají tak jednoduše, má většina lidí pocit, že jde jen o prosté vlnění. Ale není. Je za tím promyšlený koncept – nejen textově, ale i vizuálně.

BLACK REUSS existují již nějaký ten pátek a každé z alb je krokem kupředu.  Jak zásadní moment pro další hudební směřování kapely „Arrival“ představuje?

S BLACK REUSS jsem začal pracovat zcela odlišným způsobem než předtím. Když tvoříš něco nového, zcela logicky děláš i nové chyby. A to mi jde – poučit se ze svých chyb a postupně jít umělecky nahoru, zlepšovat se. To je i případ „Arrival“. Myslím, že je více homogenní, aranžmá i songwriting jsou lepší a skladby lépe drží pohromadě, a i produkce je znatelně lepší. Potřetí se stejným týmem lidí a myslím, že je to prostě slyšet.

Vybral bys na "Arrival" konkrétní skladby, které pro Tebe osobně mají zvláštní význam? Mohl byste se stručně podělit o příběh jedné takové skladby a její význam?

Spíš ne. Pro mě je důležité album jako celek, každá skladba sama o sobě jako součást kompletního příběhu. Pokud musím nějakou skladbu zmínit, pak to bude „Ego“. V téhle skladbě se mi maximálně povedlo se přiblížit náladě, kterou jsem chtěl zachytit, a to včetně síly textu.

Produkce alba znamená vždy velkou výzvu a překonávání mnoha nejrůznějších těžkostí. V případě produkce „Arrival“ tomu myslím nebylo jinak. Vyskytly se nějaké obtížné momenty, které jsi musel jako tvůrce a producent v jedné osobě překonávat?

Pro mě je práce o samotě ideální a mám to rád právě takhle, takže problémy v podstatě nejsou. Jediný problém spočívá v tom a co mi i vadí je, že v určitém okamžiku ztrácím objektivitu. Jsem nepřetržitě vtažen do nahrávání a pak do produkce a ani na chvíli nepustím album z ruky. V případě „Arrival“ to už v jedné chvíli vypadalo opravdu špatně, protože jsem na něm pracoval déle než na prvních dvou. Nastal okamžik, kdy jsem to už nemohl poslouchat a měl jsem pocit, že je všechno na hovno. Chtěl jsem nahrávku smazat a začít úplně od začátku. Naštěstí už mám vytvořené vlastní pracovní prostředí, které mi umožňuje kdykoliv v případě potřeby práce přerušit a pak se k nim kdykoliv vrátit. Záměrně jsem si taky v průběhu práce na desce dělal přestávky někdy i na několik týdnů, abych potom mohl pokračovat s odpočatýma ušima.

Plánuješ začlenit skladby z "Arrival" do budoucích živých vystoupení? Co mohou fanoušci očekávat naživo?

Jelikož je vše nastaveno na režim kapely, a ne jenom jako one-man projekt, nevidím v živé realizaci aktuálního materiálu velký problém. Abych byl upřímný, ještě pořádně nevím, jestli k živému hraní skutečně dojde. Já osobně bych rád, ale zajímalo by mě, jestli je dost lidí, kteří by to chtěli vidět. Živá show BLACK REUSS by měla být pojata ve velkém stylu se spoustou světel, kouřových efektů a tak – melancholická, temná a podmanivá.

 „Arrival“ se po textové stránce noří do řady emocí a prožitků. Mohl bys blíže rozvést některá řekněme nosná témata a sdělení, které chceš prostřednictvím textů sdělit?

Nemám zájem něco kázat ani šířit nějaká poselství. Vyprávím příběh, můj příběh. Samozřejmě jsem rád, když tě to přiměje přemýšlet, ale nic víc. Nejsou to modlitby... :-)

Spolupráce s lidmi takzvaně zvenčí může často album obohatit o kreativní a jedinečné prvky. Pracoval jsi na "Arrival" s nějakými hostujícími hudebníky nebo producenty a jak se jejich příspěvek promítl do celkového zvuku a vize alba?

Jistě, v tím s tebou musím souhlasit. Na „Arrival“ se mnou spolupracoval Diego Rapacchietti, bubeník legendární švýcarské kapely Coroner, baskytaru má na svědomí můj starý přítel David Vetsch a v jedné skladbě zpívá Anna Murphy z Cellar Darling. Každý zanechal na albu svůj jedinečný otisk, ale na moment s Annou v Soul Awakening jsem velmi hrdý. Myslím, že to zní přesně tak, jak jsem to v duchu slyšel, než to sama nahrála.

Jak důležité je pro vás jako kapelu v době digitálního streamování a stahování vydávat hudbu na fyzických nosičích jako je vinyl nebo CD? Jsi toho názoru, že právě fyzické nosiče fanouškům přinášejí plnohodnotný zážitek z poslechu?

Osobně věřím, že vinyl stále zní nejlépe. K tomu je ale potřeba slušný audio systém a vnímavý sluch. Bohužel stále více lidí poslouchá hudbu na nějakých mizerných sluchátkách nebo boom boxech. Abych byl upřímný, nezáleží na tom, když to systém nezvládne. Je to jako být na koncertě. Lidé tam celý koncert chodí, opíjejí se a mluví nesmysly. Chci slyšet koncert, ne tlachání. Stále se ale najdou lidé, kteří to opravdu oceňují a že poslech hudby je zážitek a ne něco, co jen tak brblá. Je to o ocenění, dobré hudby je bohužel čím dál tím méně.

Závěrem obligátní otázka – jaké jsou plány BLACK REUSS do budoucna? Můžeme se těšit na další klipy, případné turné nebo další projekty, o které se můžeš podělit se svými fanoušky? Děkujeme za rozhovor a příležitost si popovídat o „Arrival“ a konečně taky i o BALCK REUSS.

Předně děkuji za váš zájem o Black Reuss. Album je stále čerstvé, takže na pořadu dne jsou ještě dvě až tři videa. Pak se pustím do práce na dalším albu. Přemýšlím o tom, že příští rok budu hrát živě. K tomu potřebuji také to správné vnitřní nastavení a aby mi přály okolnosti, prostě uvidíme. Nechávám věci plynout a užit si pocit neplánování…​

 

blackreuss.com/

facebook.com/blackreuss/

instagram.com/blackreussmusic/

 

Anglická verze níže / For English version scroll down

Rozhovor vznikl ve spolupráci s: / The interview has been provided in cooperation with:

 

 

Maurizio, congratulations on the release of your latest album with Black Reuss "Arrival." Can you give us a glimpse into the overarching theme of the album revealing its role in the Black Reuss quadrilogy?

Thank you very much. Arrival is the 3rd chapter out of four. Based on the title, one could assume that this is the phase in life in which one has arrived and is firmly established in life. But it is not. The problems are still the same, they just don't carry as much weight as before. From my point of view, arriving in life has to do with being more mature and having learned to deal with the demons. That's the difference.

"Arrival" showcases a blend of various musical influences. How did you approach the songwriting process for this album, and what were some of the key elements you wanted to incorporate into the music?

As I have my own studio, which is fully dedicated to Black Reuss, I can record ideas at any time. I usually start with a melody or a guitar riff and build it up piece by piece. I don't want to consciously incorporate elements but moods. My music comes from my inner self without compromise. And because I don't always have the same mood, there are stylistic influences that come in.

The album cover artwork for "Arrival" is visually striking. What was the inspiration behind the design, and how does it relate to the music and themes explored in the album as well as with the previous Black Reuss albums’ cover artworks?

The concept is about the flow of life. There are four phases in life. The name Black Reuss also symbolizes a melancholy, black river. And it usually has waves in the water and we staged this with different types of paper. With Metamorphosis it was black paper. The beginning is usually difficult, rocky and bumpy. That's why it's black. Journey was then white, because the journey is a positive one. And Arrival is glossy with color because it's the crowning moment in the flow of life, so to speak. All four covers are part of the concept and because it looks so simple, most people have the feeling that it's just a simple ripple. But it's not. There is a well-considered concept behind it. Not only in the text but also in the visuals.

Black Reuss has been around for several years now, with each release showcasing growth and progression. How do you feel "Arrival" represents the evolution of the band's sound and musical direction?

I have developed a new way of working with Black Reuss. I never worked like this in the past. When you do something new, you also learn to one's costs. And that's fine with me. You learn from your mistakes and get better. That's also the case with Arrival. I think it's more homogeneous, the arrangements and the writing are better and it has a common thread. I also think the production sounds better. This is the third time I've worked with the same team and I think you can hear that.

Are there any standout tracks on "Arrival" that hold special meaning to you personally? Could you briefly share the story behind one such track and its significance?

Not really. For me, the whole album is important. Each song on its own and yet the whole thing together. If I have to take one out, then it's Ego. Everything about that song is right for me. I've never been so close to the mood I wanted to create and lyrically I think it's strong.

As an artist of a solo project, what challenges did you face during the production of "Arrival," and how did you overcome them to deliver the final product?

For me, working alone is excellent. I love it. So no problems with that. The only thing that bothers me is that I lose objectivity at some point because I'm constantly on it and never let it out of my hands. It was really bad with Arrival because I worked on it longer than the first two. There was a moment when I couldn't listen to it anymore and had the feeling that everything was shit. I wanted to delete the album and start again. Luckily, I have an environment that I can access that brings me back down. But I've also deliberately taken breaks from work. Sometimes for several weeks so that I could get back to it with fresh ears.

How do you plan to incorporate the material from "Arrival" into your future live shows with Black Reuss, and what can fans expect from your upcoming live performances?

Since everything is set up like a band, I see less of a problem in realizing the whole thing musically. To be honest, I don't know yet whether I will ever play the material live. I want to, but I wonder if there are enough people who want to see it. Black Reuss has to be staged in a big way with lots of light and smoke.... melancholic, driving and dark.

Lyrically, "Arrival" delves into a range of emotions and experiences. Can you discuss some of the central themes explored in the album and the messages you hope to convey through your lyrics?

I am not interested in preaching anything. I don't want to spread messages. I tell a story. My story. Of course I'm happy if it makes you think. But nothing more. These are not prayers....:-)

Collaboration can often bring creative and unique elements to an album. Did you work with any guest musicians or producers on "Arrival," and how did their contribution enhance the overall sound and vision of the album?

Ohhh yes. That's how it is. And for Arrival I worked again with Diego Rapacchietti, drummer of the legendary Swiss band Coroner. On bass was my old friend David Vetsch. And on one song Anna Murphy from Cellar Darling sings. Everyone played their part but the moment with Anna on Soul Awakening makes me very proud. I think it sounds exactly like I heard it before she recorded it.

In the age of digital streaming and downloads, how important is it for you as a band to release music on physical formats like vinyl or CD? Do you believe it adds to the overall listening experience for your fans?

I personally believe that vinyl still sounds best. But you can only hear that if you have a decent system and decent ears. But unfortunately, more and more people are listening to music on some lousy headphones or boom boxes. To be honest, it doesn't make any difference if the system can't handle it. It's like being at a concert. People go there, get drunk and talk nonsense for the whole concert. I want to hear the concert, not the chatter. But there are still people who really appreciate that and that listening to music is an experience and not something that just burbles along. It's about appreciation, unfortunately there is less and less appreciation for good music.

Lastly, what does the future hold for Black Reuss? Are there any upcoming plans for music videos, tours, or other projects that you can share with your fans? Thank you for the interview and the chance to know more about Arrival and Black Reuss!!

First of all, thank you for your interest in Black Reuss. The album is still fresh, so there are still 2-3 videos to come. And then I'll get to work on the next album. I'm thinking about playing live next year. I also need a setup for that. If I decide to do that, I will also work on it. Let's see. I'll let it come to me...as I said. Feeling not planning....

Komentáře

Můžete použít následující HTML tagy a atributy:
<a href="" title=""> <blockquote cite=""> <code> <b> <i> <u>