"Náš styl je založen na typickém tradičním heavy metalovém zvuku počátku osmdesátých let s některými progresivními prvky"

"Náš styl je založen na typickém tradičním heavy metalovém zvuku počátku osmdesátých let s některými progresivními prvky"

Starý dobrý heavy metal sice již dávno není vůdčím stylem a žhavým trendem a nic na tom nezmění ani fakt, že to pamatuju. Loňský sníh už dávno roztál, ale heavy metal se stále těší dobrému zdraví a na rýmičku ani těžší neduhy to nevypadá. Mezi kapely mladší generace, které se k metalové klasice hrdě hlásí, je švédský one-man projekt THUNDERMAKER, s jehož ústřední postavou Martinem „Marty“ Gummessonem, jsme si popovídali.

Ahoj Marty! Co tě poprvé přivedlo k hudbě a v jakém věku?

Ahoj a díky za oslovení k rozhovoru. Když jsem vyrůstal, trávil jsem hodně času se svým strýcem, kdy jsme poslouchali heavy metal z počátku 80. let jako Dio, Twisted Sister, Ozzy, Black Sabbath, Iron Maiden atd. Bylo mi kolem 7-8 let, když jsem tyto kapely objevil a od té doby jsem tento styl miloval.

Kdy jsi se rozhodl založit Thundermaker? Hrál jsi předtím v jiných kapelách?

Já a můj bývalý bubeník jsme se k tomu rozhodli už v červenci 2013. Takže před více než deseti lety. Před vznikem THUNDERMAKER jsem hrál v několika kapelách, většinu z nich vlastně s mým bývalým bubeníkem. Za zmínku stojí TOMBSTONE v roce 1994, CORRUPTION v roce 1998, PAYBACK s mým nejlepším přítelem Andreasem v roce 2010, nějaká sólová tvorba z let 2010-2016 (velkou díru do světa neudělaly) a od roku 2013 THUNDERMAKER. Kromě toho jsem se ještě podílel na čtyřech albech THOR.  

Které kapely tě ovlivnily při tvorbě hudby? Jsou to jen heavymetalové kapely nebo i jiné styly/žánry?

Na začátku to byla převážně ranná heavymetalová hudba, která mě inspirovala a inspiruje dodnes. Poslouchám však hodně hudby z videoher, filmové soundtracky a některé další žánry, což mi pomáhá mít otevřenou mysl a nevytvářet něco, co již bylo napsáno – alespoň ne záměrně. V současnosti poslouchám hodně japonských kapel jako vydatný zdroj inspirace.

Jaký je tvůj tvůrčí proces? Vzniká dřív muzika nebo lyrická složka?

Někdy vezmu jen kytaru do ruky a snažím se dát dohromady něco smysluplného, nahrát to a pak napsat text. Někdy je to ale přesně naopak, začínám textem a k němu pak skládám hudbu. Vše záleží na tématu a konceptu alba. Nové album vzniklo obojím způsobem. Po nahrání všech nástrojů a doprovodných vokálů ještě případně dodělávám některé detaily a následuje mix. V podstatě se nejedná o nic složitého.

Jak bys popsal styl a hudební jazyk Thundermaker?

Náš styl je založen na typickém tradičním heavy metalovém zvuku počátku osmdesátých let s některými progresivními prvky. V současné době se náš zvuk poměrně hodně vyvinul, zvláště od posledního alba, do agresivnější a symfoničtější formy. Není zase až tolik kapel, které znějí jako my, to je jisté. Mám z toho radost a jsem pyšný na to, že nám podařilo vytvořit jedinečný zvuk značky THUNDERMAKER.

Kdo by byl tvůj ideální parťák do kapely a proč?

Jelikož dnes poslouchám většinou japonské metalové kapely, až na výjimky by byl každý z japonské metalové scény dobrou volbou. Zejména Miyako z kapely Lovebites. Když budete pozorně poslouchat, můžete zaslechnout některé momenty, které jsou docela blízké výrazu Thundermaker.

Jsou THUNDERMAKER pouze studiovou záležitostí nebo chystáš i živá vystoupení?

Zatím ne, z ekonomických důvodů a kvůli problémům všechno sladit časově s ostatními členy případné koncertní sestavy na živé akce nedošlo. I přes všechny možné a očekávatelné problémy bych rád koncertoval, ale musí tomu přát všechny okolnosti, aby vše dopadlo dle mých představ a očekávání.

Co Tě nejvíce inspiruje ke skládání nové muziky?

Někdy může být docela těžké se inspirovat k napsání nějakého nového materiálu, takže když ty okamžiky přijdou, vždy se snažím ten okamžik zachytit hned. Tyto okamžiky mohou viset ve vzduchu nebo můžu jen tak poslouchat nějakou novou hudbu, zažívat nové věci v životě nebo jen číst o tématech, která mě zajímají.

O čem jsou vaše texty?

Kdysi byly texty založeny na entitách a bozích, ale dnes si troufám říci, že texty definují sto procent mé duchovní a životní zkušenosti. Od posledního alba jsem se posunul dál a pokouším se psát texty podle svého přesvědčení a sdílet nějaké ty pozitivní vibrace. I když některé texty mohou být trochu těžko srozumitelné, ale myslím, že čím více lidí si přečte témata kolem textů, tím více je pak pochopí. Jde o to, že málokdo si v dnešní době najde čas na čtení textů, ale věřím, že 50 % písně tvoří text a zbylých 50 % hudba. Důležité je mít obojí co nejúplnější.

Spolupracoval jsi s mnoha slavnými umělci. S kým byla pro Tebe spolupráce nejdůležitější a podle jakého klíče si vybíráš hosty na album?

Mám velké štěstí, že jsem v průběhu let spolupracoval s mnoha úžasnými umělci a jsem velmi hrdý na to, čeho jsem doteď dosáhl. Každý host byl důležitý, ale spolupráce s THORem nám pomohla dostat se ke slovu v mezinárodním měřítku, spolupráce se zesnulým L-G Petrovem byla naprosto úžasná, Kane Roberts byl jako z jiného světa a také nový zpěvák, kterého mám na novém albu, je neskutečný. Omlouvám se, vlastně ani nemůžu vybrat jen jednoho. Jsem tak vděčný za příspěvky všech umělců a za to, co pro tento projekt udělali.

Jaký je tvůj sen do budoucna, kam bys to chtěl s Thundermaker dotáhnout? Děkuji za rozhovor a vytrvej ve skvělé práci!

Mým nem je a vždy bude udělat z Thundermaker něco, co lidé znají a s čím se mohou ztotožnit, když jdou za svými sny, a aby kapela byla mnohem větší. Trochu jako to, co za instituci udělal Tobias Forge z GHOST – naprostý génius. Něco takového rozsahu a možnost žít svůj sen s touto kapelou. Tato kapela je můj život a duše. Neměnil bych věc, která se stala v minulosti, protože mi to pomohlo být silný a vytvořit něco, co by možná lidé mohli vnímat jako inspiraci pro sebe samé.

Děkuji moc za rozhovor, bylo mi ctí, rozhovor jsem si opravdu užil. Skvělé otázky! Na zdraví kluci a doufám, že se vám bude nadcházející album líbit. Pokračujte v dobré práci i Vy!

thundermaker.se 

instagram.com/officialthundermaker 

facebook.com/officialthundermaker 

twitter.com/thundermaker_se 

youtube.com/@thundermakertv 

spotify.link/r56h3oNYfDb 

stores.merchprint.se/produkter/thundermaker/ 

 

 

Anglická verze níže / For English version scroll down

Rozhovor vznikl ve spolupráci s: / The interview has been provided in cooperation with:

 

 

Welcome to Metal Line, Martin! What first got you into music and at what age?

Thanks so much for having me! Growing up I was spending quite some time with my uncle listening to early 80’s Heavy Metal such as Dio, Twisted Sister, Ozzy, Black Sabbath, Iron Maiden etc. I was around 7-8 years of age at the time when I discovered those bands and since then I have always loved this genre of music.

When did you decide to form Thundermaker? Did you play in other bands before?

Me and my former drummer decided that back in July 2013. So a little more than 10 years ago now.

I’ve played in several bands before Thundermaker, most of them with my former drummer actually. A band called Tombstone back in 1994, Corruption in 1998, Payback with my best friend Andreas in 2010, some solo work from 2010-2016 and since 2013, Thundermaker. Nothing big came out of these bands unfortunately. I’ve also contributed to the legendary artist THOR and four of his releases.

Which bands influenced you to make music? Is it only heavy metal bands or other styles/genres too?

In the beginning it was mostly the early Heavy Metal music that inspired me and still is to this day.  However, I listen to a lot of video game music, movie soundtracks and some other genres too so that helps to have a clear mind not creating something that is already written. Not intentionally at least. I listen to a lot of Japanese bands nowadays which really helps me feel inspired.

What is your creative process with Thundermaker like? How do you start making a song and when is it finalized?

Sometimes I start to just plug in the guitar in try to find something good and just record it then write the lyrics. Sometimes it’s the other way around. Start with the lyrics and write the music from there. It all depends on the theme and concept of the album. The new album has both of these two types of creation in it. A song is finalized after all instruments have been recorded and put in place including guide vocals. First then I decide if other things must be added. If not, the song is finalized after mixing has been done.

How would you describe your music style with Thundermaker?

Our style is based on the typical traditional heavy Metal sound of the early 80’s with some progressive things thrown in. Nowadays the sound has evolved quite a lot, especially since the last album, and now it has grown into something a bit more aggressive and symphonic style. There aren’t that many bands out there that sounds like Us that’s for sure. I’m very proud to have created a sound that’s unique for this band.

Who's your ideal musician to collaborate with and why?

As I mostly listen to Japanese Metal bands nowadays, with some exceptions, anyone in the Japanese Metal scene would be amazing. Especially Miyako from the band Lovebites. If You listen closely You can hear some things that are quite similar with Thundermaker and that band. Can You find them?

Have you played live shows so far?

No we haven’t and mostly due to problems with band members and due to some very high costs when it comes to hire all these guests to bring along on tour. With that said, I would still love to do that but it has to be done just right.

Where do you get inspired from to make a new song?

It can be quite tough to get inspired to write some new material sometimes, so when those moments arrive I always try to capture the moment right away. Those moments can come out of thin air or just be listening to some new music, experiencing new things in life or just reading about topics You love. 

What are your lyrics about?

Back in the day the lyrics was based around entities and gods but nowadays I dare say it’s 100% spiritual and life experiences that defines the lyrics. I’ve evolved quite a lot since the last album and that growth before that one was already huge, so I’ll try to shape lyrics around my beliefs and share some positive vibes. Even though some lyrics can be a little hard to understand but I think the more people read up upon the themes surrounding the lyrics, the more they will understand. The thing is, not many take the time to read the lyrics nowadays but I believe 50% of the song is lyrics and the other 50% is the music. Important to have both of these as complete as possible.

You have collaborated with many famous artists. Which collaboration was the most important for you and how do you choose the guests for a Thundermaker album?

I’m very fortunate to have worked with many amazing artists through the years and I’m very proud of what I have achieved this far. Each guest have been important but working with THOR helped Us get the word out internationally, working with the late L-G Petrov was amazing, Kane Roberts was out of this world and also the new singer I have on the new album is surreal. Sorry I can’t just pick one. I’m so thankful of all artists contributions and what they have created for this project. 

What is your dream for Thundermaker? Thank you for the interview and keep up the great work!

The dream is still and will always be to make Thundermaker something that people know and can relate to when following their dreams and to make the band much bigger. A little like what Tobias has done with Ghost. Pure genius. Something of that magnitude and being able to live of my dream with this band. This band is my life and soul. I wouldn’t change a thing that happened in the past, as that has helped me to stand strong and to create something that maybe people can see as an inspiration.

Thanks so much for having me and the opportunity. It was an honor. I’ve thoroughly enjoyed this interview. Great questions! Cheers guys and hope You enjoy the upcoming album when it’s released. Keep up the good work You too!

Komentáře

Můžete použít následující HTML tagy a atributy:
<a href="" title=""> <blockquote cite=""> <code> <b> <i> <u>