JAK SI ZAJISTIT NA ZIMU DOSTATEK PLYNU aneb  FEJETON NA PRD

JAK SI ZAJISTIT NA ZIMU DOSTATEK PLYNU aneb FEJETON NA PRD

Motto: „Kdo krká a prdí, ten si zdraví tvrdí.“ (lidová moudrost)

 

Vážení přátelé, v době aktuální energetické krize jsem se rozhodl přinést recept na její vyřešení. Máme strach o to, zdali nám celorepublikové zásobníky plynu, aktuálně údajně plné ze dvou třetin, budou na zimu stačit? Vytvořme si tedy zásobníky vlastní!

Podstata myšlenky je v tom, že každá domácnost si do svého příbytku instaluje vlastní zásobník plynu, z něhož bude posléze čerpat. Tento individuální zásobník bude mít speciální vstupní otvor, který bude průchodný pouze dovnitř, ven nikoliv, zatímco otvor výstupní bude posléze napojen na v bytě již funkční plynovou soustavu.

Vstupní otvor zásobníku bude koncepčně navázán na výstupní otvor plynu každého jednotlivého člena domácnosti. Pokud Vám to zní příliš odborné, pak již asi jistě tušíte, že podstata této platformy zásobování plynem tak říkajíc svépomocí jest založena na skutečnosti, že v době krize skutečně není možné plýtvat vlastním plynem, ale je potřeba jej v maximálně míře zachytávat do již zmíněných zásobníků.

Laicky řečeno – každý člen domácnosti, u kterého začne vznikat dojem, že v jeho útrobách vzniká v důsledku čehokoli (cibule, tvarůžky atd.) jakákoli forma plynatosti, s patřičným předstihem spojí svůj vlastní výstupní otvor plynu se vstupním otvorem bytového zásobníku – lidově řečeno, uvolní se nikoliv zbytečně do luftu, ale do zásobníku, který jeho aktuálně přebytečný plyn uschová pro ty horší časy. 

Ve vícečlenných domácnostech (4 jedinci a výše) se navrhuje instalovat zásobníky s více vstupními otvory, aby mohlo docházet k plnění zásobníku souběžně, a nedocházelo případně ke zbytečným neekonomickým únikům do éteru v důsledku aktuálního obsazení jediného otvoru některým jiným potřebným členem příbytku.

Sofistikovanější zásobníky navíc umožňují diferencovat vstupní plyny do jednotlivých komor tak, aby byl odlišen plyn vznikající z různých zdrojů, tj. např. plyn z cibule, která je nadýmavější, bude absorbován do zásobníků se speciálními pancéřovými stěnami, aby se předešlo eventuálním negativním důsledkům výrazně převyšujícím výhody domácího zásobníku.

Veškeré klady takového domácího zásobníku se projeví se začátkem topné sezóny, protože kolik si toho která domácnost naprdí, tolik tepla bude posléze mít. Pamatujte, bude krize, takže víc ani prd! A rodina, která si to neuvědomí, ta bude mít zimu na prd. Aneb pozdě bycha honit - pozdě plyn jímat!!!

Nicméně ona domácnost, jež si byla vědoma významu hesla „…až se zima zeptá!“, ta pak jenom otočí kohoutkem výstupního ventilu vlastního zásobníku a užije si – no co jiného než vpravdě rajský plyn!

 

Ahoj, tady Dědek.

 

P.S.: Anebo – a teď k JÁDRU věci – je tady možnost přejít na energii elektrickou, a užít si ji, jak o tom už léta úspěšně zpívá skupina Citron: 

Úvodní obrázek: Novinky.cz

Komentáře

Můžete použít následující HTML tagy a atributy:
<a href="" title=""> <blockquote cite=""> <code> <b> <i> <u>