Glosa dnes

Glosa dnes

Můj ranní nákup piv mne inspiroval k básničce, jejíž před-závěr jest parafrází Karla Kryla, aneb zdali nám stále (ne)vládne Veličenstvo Kat. - Toliko pouze k obsahu, protože forma je velmi proměnlivá, stejně jako je svým obsahem i formou proměnlivá tato doba. 

Tož jsem se tak ráno vzbudil ze snu o ňákým tření
Teď však mám spíš nějak tření o vládním opatření
V supermarketu v sobotu bylo lidí jako v úle
Tomu říkám promořená naše vládní zvůle

Rozejděte se, rozejděte se, 
Množte se, ale nemilujte se
Držte huby, hovada - doma zůstaňte
Nic si nedovol, ty českej parchante! 

 Ve Stračeně paláci
Hrají si jen na práci
Alík ten jen utrácí
Občan vůli vyzvrací

Ve Stračeně paláci
Straky jenom utrácí
Svědomí se vytrácí
- Volno je na Pankráci…

Je hrozný tento stát, když zas se musíš dívat
Jak zakázali hrát a zakázali zpívat
A bylo jim to málo tak poručili dětem
Učit se jak si přálo Veličenstvo Kat…
Ó ó ó ó
Učit se jak si přálo Veličenstvo Kat.

Kdyby úřad bezvlády
Poslouchal i metal
Získal by tím větší říz
A národ by vzkvétal…

Tady Dědek

Komentáře

Můžete použít následující HTML tagy a atributy:
<a href="" title=""> <blockquote cite=""> <code> <b> <i> <u>