Unholy Tour 2019

DYSANGELIUM, SIX DEGREES OF SEPARATION, DOOMAS, AWRIZIS

Místo: Brno, M13 (Benešova 22!)