Křižanovský Festiválek

Otevírání léta: Kern, Puls, Regon, Ingott

Místo: Křižanovice, letní parket