Chvalkovský Rokáč

Místo: Chvalkovice na Hané, fotbalové hřiště

Vstupné: 350/499 Kč